Təkamül yanılqısı

Təkamül Nəzəriyyəsinin Süqutu

KİTABI ENDİRİN

Download (DOC)
Download (PDF)
Şərhlər

KİTABIN BÖLÜMLƏRİ

< <
17 / total: 18

On Beşinci Fəsil: Nəticə: Təkamül Nəzəriyyəsi Saxtakarlıqdır

Təkamül nəzəriyyəsini inkar edən hələ çox elmi dəlil var. Bu kitabın məzmunu nəticə çıxarmaq üçün kifayətdir: təkamül nəzəriyyəsi materialist fəlsəfənin mövcudluğuna bəraət qazandırmaq üçün müdafiə olunan və "elmi" maska geyindirilmiş ağ yalandır. Bu yalan nəzəriyyə elmə yox, təbliğata və saxtakarlığa arxalanaraq cəmiyyətin "beynini doldurmaq" məqsədini daşıyır.

Əvvəlki səhifələrdə olan bəzi əsas dəlilləri qısaca olaraq ümumiləşdirək:

Təkamül Nəzəriyyəsi Hələ Başlanğıc Mərhələsində İflasa Uğrayıb

Təkamül nəzəriyyəsi əvvəlcədən özü-özünə zidd olan nəzəriyyədir. Çünki təkamülçülər indiyə qədər Yer üzündəki bütün canlıların əsas maddəsini təşkil edən, canlı orqanizm üçün zəruri olan tək bir zülalın yaranmasını və ya ilkin atmosferdə canlı hüceyrənin qorunub saxlanmasını izah edə bilmirlər. Ehtimalların hesablanması, fiziki və kimyəvi düsturlar isə həyatın təsadüfən əmələ gəlməsi fikrini tamamilə təkzib edir. Milyonda bir təsadüf nəticəsində zülalların ardıcıl birləşməsi və hüceyrənin əmələ gəlməsi; trilyonda bir təsadüf nəticəsində bu hüceyrələrin bir yerə yığılması və canlı orqanizmin əmələ gəlməsi; bu canlı orqanizmlərdən balıqların əmələ gəlməsi; balıqlardan quruya çıxan sürünənlərin peyda olması; sürünənlərdən quşların və məməlilərin əmələ gəlməsi; bu yolla Yerdə yaşayan milyonlarla növlərin peyda olması fikri sizcə, ağıllı və məntiqlidirmi?

Bəlkə də sizin üçün bu, mümkün deyil, amma təkamülcülər doğrudan da bu nağıla inanırlar. Lakin bu, ancaq inamdır, belə ki, bunun doğruluğunu isbat edən heç bir sübut yoxdur. Yarıbalıq-yarısürünən və ya yarısürünən-yarıquş kimi keçid forma qalıqları da tapılmamışdır. Hətta müasir laboratoriya şəraitində zülalın ilkin (təkamülçülərin adlandırdığı kimi) atmosferdə alınması ehtimalı sübut olunmayıb: bundan əlavə, heç olmasa zülalın tərkibində olan bir amin turşusunun əmələ gəlməsi istisna olunur. Əksinə, bütün bu cəhdlərin nəticəsində təkamülçülər özləri də istəmədən göstərdilər ki, təkamül kimi bir proses Yerdə heç vaxt baş verməyib və baş verə də bilməz.

Təkamül Nəzəriyyəsi Gələcəkdə də Təsdiq Olunmayacaq

Canlı orqanizmlərin bir-birinə oxşar çox növü var. Məsələn, ata və pişiyə oxşayan növlər var. Həşəratlar da bir-birinə bənzəyir. Lakin bu bənzərlik heç kimi təəccübləndirmir. Amma nəyə görəsə insanın və meymunun xarici oxşarlığı bəzi insanlarda cürbəcür ssenarilər quracaq qədər maraq doğurdu. Bunlarla yanaşı, insanın və meymunun xarici oxşarlığı hələ heç nə demir. Kərgədan və kərgədan böcəyi də xarici görünüş etibarilə bir-birinə oxşayır, amma məməli heyvanla həşərat arasında təkamül əlaqəsini qurmaq cəhdi çox gülməli olardı.

İnsanla meymun və meymunla başqa heyvanlar arasındakı oxşarlıq da səthi oxşarlıqdan başqa bir şey deyil. Əgər həndəsə möcüzəsi olan şanı tikən arıların, mühəndislik möcüzəsi olan toru hörən hörümçəklərin əqli bacarığını müqayisə etsək, məlum olar ki, onlar insana meymundan daha çox yaxındır. Bəzi hallarda hətta insandan da mükəmməldirlər...

Bundan əlavə, insanla meymun arasında böyük fərq var. Son nəticədə meymun adi heyvandır, şüur nöqteyi-nəzərindən atdan və itdən seçilmir. İnsan isə ağıla malik şüurlu varlıqdır - iradəsi var, düşünür, danışır, həll edir, götür-qoy edir. Bütün bu xüsusiyyətlər "ruhun" funksiyalarıdır.

Məhz bu "ruh" məsələsi insanı heyvandan ayıran keçilməz uçurumu əmələ gətirir. Heç bir fiziki oxşarlıq insanla başqa canlı orqanizmlər arasında olan səddi aşa bilməz. Təbiətdə ruha malik olan ancaq bir canlı orqanizm var ki, o da insandır.

Allah Hər Şeyi Öz İstədiyi Kimi Yaradır

Təkamülçülərin ssenarilərinin biri həyata keçsəydi, nə dəyişilərdi? Heç nə... Çünki təkamül nəzəriyyəsinin irəli sürdüyü və təsadüflərə arxalanan hər bir mərhələ ancaq möcüzə nəticəsində əmələ gələ bilər. Yəni canlı orqanizmin yaranmasının hər bir mərhələsi Yaradanın sayəsində həyata keçə bilər. Bu mərhələlərin təsadüfən həyata keçməsi heç cür mümkün deyil. Əgər ilkin mühitdə zülal yaranıbsa da ehtimal qanunları, biologiya və kimya qanunları sübut edir ki, bu da təsadüfən baş verməyib. Əgər təkid etsək ki yaranıb, onda onun İlahi tərəfindən yaradılmasını təsdiqləməkdən başqa heç bir alternativ qalmır. Bu məntiq təkamülçülərin başqa məsələləri üçün də doğrudur. Məsələn, balıqların sudan quruya keçməsini təsdiqləyən heç bir paleontoloji tapıntı, eləcə də bu keçidi doğruldan heç bir məntiqli fiziki, kimyəvi və bioloji qayda yoxdur.

Yox, əgər kimsə təkid edirsə ki "balıqlar quruya çıxaraq sürünənlərə çevriliblər", onda bunu deyən bütün qayda-qanunlardan kənarda olmaqla Yaradanı da tanımalıdır. O Yaradanı ki, "Ol" deyir və hər şey həyata keçir. Başqa hər bir fikir özünə və məntiq qaydalarına zidd olacaq.

Həqiqət göz qabağındadır: bütün canlılar mükəmməl yaradıcılığın nəticəsidir, bu isə hər şeydən Güclü, hər şeyi Bilən və şüurlu Yaradanın varlığını sübut edir. Bu Yaradan isə Allahdır. O, göyün, yerin və onların arasında olan hər şeyin Sahibidir.

Təkamül Nəzərıyyəsının Iflasa Uğraması: Həyatın Yaradılması Həqıqətı
bav, konferans
 

Son zamanlar Türkiyədə fəallaşmış təkamül nəzəriyyəsinin kütləvi təbliğatı milli-mənəvi dəyərlər, deməli, türk xalqının gələcəyi üçün böyük təhlükə törədir. Elmi Tədqiqatlar Fondu (ETF) bu təhlükəni anlayaraq müasir elmi həqiqi dəlillərini türk cəmiyyətinə çatdırmağı özünün borcu sayır

 

I. Konferans - İstanbul
profesör, duane gish

Prof.Dr. Duane Gish

profesör, duane gish

Dünya tərəfindən məşhur təkamül mütəxəssisi Prof. Dr. Duane Gish, Prof. Nevzat Yalçıntaş'ın əlindən BAV paketini alarkən.

Elmi Tədqiqatlar Fondunun beynəlxalq konfranslar silsiləsinin "Təkamül nəzəriyyəsinin iflasa uğraması: həyatın yaradılması həqiqəti" mövzusundakı birinci konfransı 1998-ci il aprelin 4-də İstanbulda keçirilmişdi. Bütün dünyada tanınmış alimlərin dəvət olunduğu konfrans möhtəşəm uğurla keçdi və təkamül nəzəriyyəsinin tənqidinə elmi cəhətdən yanaşma və Türkiyədə onun inkarı üçün ilk dəfə olaraq platforma rolunu oynadı. Cəmiyyətin müxtəlif təbəqələrinin nümayəndələrinin iştirak etdiyi konfrans böyük maraq doğurdu. Zalda özlərinə yer tapmayan insanlar konfransı zaldan kənarda quraşdırılmış ekrandan izləyirdilər.

Konfransda xaricdən gələn elm adamları və Türkiyə alimləri iştirak edirdilər. ETF üzvlərinin təkamül nəzəriyyəsinin gizli ideoloji səbəblərini açıqlayan çıxışlarından sonra nəzəriyyənin yanlış olması haqqında ETF tərəfindən hazırlanmış videofilm göstərildi. Amerikanın Kainatın Tədqiqatı İnstitundan olan dünyada tanınmış alimlər, biokimya və paleontologiya üzrə mütəxəssislər, professorlar Dyuan Qiş və Kennet Kumminq təkamül nəzəriyyəsini təkzib edən elmi sübutlarla cıxış etdilər. Konfransın fəxri qonaqlarından biri, professor Cevat Babuna Kainatın təsadüfən yaranmasını təkzib edərək auditoriyanın nəzərinə sübut kimi təkamülün "təsadüfiliyi" psixologiyasını puça çıxaran insanın ana bətnində formalaşmasının müxtəlif mərhələləri haqqında filmi təqdim etdi..

II. Konferans - İstanbul
profesör, carl fliermans

Prof. Carl Fliermans

profesör, edward boudreaux

Dr. Edward Boudreaux

ETF-nin "Təkamül nəzəriyyəsinin iflasa uğraması: həyatın yaradılması həqiqəti" mövzusunda ikinci beynəlxalq konfransı 3 ay sonra - 1998-ci il, iyulun 5-də İstanbulda "Camal Reşit Bey" konfrans zalında keçirilmişdi. Konfransda iştirak edən ABŞ-ın və Türkiyənin nüfuzlu alimləri darvinizmin müasir elm nöqteyi-nəzərindən iflasa uğramasının təkzibedilməz sübutlarını auditoriyaya təqdim etdilər. 1000 nəfər üçün nəzərdə tutulmuş konfrans zalı tam dolmuşdu və insanlar çıxış edənləri diqqətlə dinləyirdilər. 

Natiqlər, xülasəylə aşağıdakı mövzulardan söz etdilər.

Prof. Michael P. Girouard'ın Konuşması: Southern Louisiana Universitetindən biologiya professoru Michael Girouard, "Həyatın təsadüflərlə ortaya çıxması Mümkün Mü?" başlıqlı çıxışında, bəzi nümunələr yolu ilə həyatın təməli olan zülalların və hüceyrənin nə cür kompleks olduğunu və ancaq usta bir dizaynla ortaya çıxmış ola izah etdi.

Prof. Edward Boudreaux'nun Konuşması: New Orleans Universitetindən kimya professoru Edvard Boudreaux, "Kimyadaki Dizayn" başlıqlı çıxışında, bəzi kimyəvi elementlərin, həyatın ortaya çıxa bilməsi üçün yaradılışla təşkil olduqlarından söz etdi.

Prof. Carl Fliermans'ın Konuşması: ABŞ səviyyəsində çox məşhur bir elm adamı olan və "kimyəvi tullantıların bakteriyalar vasitəsilə təsirsiz hala edilməsi" mövzusunda Amerikan Müdafiə Nazirliyinin dəstəklədiyi araşdırmalar aparan Indiana Universiteti mikrobiologiya professoru Carl Fliermans, biokimyəvi səviyyədəki təkamülçü iddiaları cavablandırdı.

Prof. Edip Keha'nın Konuşması: Konfransın tək Türk iştirakçısı olan biokimya professoru Edip Keha, öz mövzusu olan canlı hüceyrəsi haqqında bəzi məlumatlar verdi və onların hüceyrənin ancaq şüurlu bir xəyal et ortaya çıxmış ola isbatı olduğunu vurğuladı.

Prof. Duane Gish'ın Konuşması: Dünya tərəfindən məşhur təkamül mütəxəssisi Prof. Gish, "İnsanın Mənşəyi" adlı çıxışında insanın meymundan təkamülləşdiyi tezisinin heç bir dayağı olmadığını izah etdi.

ICR Başkanı Prof. John Morris'in Konuşması: Yaradılış Araşdırmaları İnstitutunun (Institute for Creation Research) başçısı və məşhur bir geoloq olan Prof. John Morris, təkamülün ardındakı ideoloji və fəlsəfi şərtlənmələrin, bu nəzəriyyənin bir doqma halına gəldiyini və müdafiəçilərinin Darvinizmə bir din kimi inandıqlarını izah etdi.

Tamaşaçılar bütün bu danışıqlarla birlikdə təkamülün doqmatik bir inanc olduğuna və elm tərəfindən hər sahədə etibarsız qılındığına şahid oldular. Bu vaxt Elm Araşdırma Vəqfinin təşkil etdiyi və CRR salonunun lobbisini nümayişimə təqdim edilən "Təkamül Nəzəriyyəsinin möcüzəsi: Yaradılış Gerçəyi" başlıqlı afişa sərgisi də böyük maraq yığdı. Hər biri təkamülün təməl bir iddiasını çürüdən ya da yaradılışın bir dəlilini ələ alan və 35 afişten ibarət sərgi, tamaşaçılar tərəfindən maraqla araşdırıldı .

III. Ankarada Konfrans

ETF-nin "Təkamül nəzəriyyəsinin iflasa uğraması: həyatın yaradılması həqiqəti" mövzusundakı üçüncü beynəlxalq konfransı 1998-ci il, iyulun 12-də Ankara şəhərində "Şeraton" mehmanxanasında keçirilmişdi. Konfransda iştirak edən amerikalı və türk natiqlər darvinizmi müasir elmi nöqteyi-nəzərdən təkzib edən konkret sübutlarla çıxış etdilər.

Zal 1000 nəfər dinləyici üçün nəzərdə tutulsa da onların sayı 2500 nəfərdən çox oldu. Buna görə də çoxları çıxışları bayırdakı ekrandan müşahidə etməli oldular. Natiqləri ayaq üstə alqışlayan dinləyicilər göstərdilər ki, Türkiyə ictimaiyyətinin təkamül haqqında, Yerdə həyatın yaranması həqiqətinə aid həqiqi elmi dəlillərə ehtiyacı var.

Bütün beynəlxalq konfranslardan sonra ETF Türkiyədə çox konfranslar keçirdi. 1998-ci ilin avqustundan sonra Türkiyənin 80 vilayətində və 40 rayon mərkəzində 120-dən çox konfrans keçirildi. Bu gün də ETF bu istiqamətdə bütün ölkədə aktiv şəkildə təşkilati işləri davam etdirir.

 

17 / total 18
"Harun Yəhyanın Təkamül Nəzəriyyəsinin Süqutu kitabını online oxuya bilər, facebook, twitter kimi ictimai şəbəkələrdə paylaşa bilər, kompüterinizə endirə bilər, dərs və tezislərinizdə istifadə edə bilər və saytı istinad göstərmək şərtiylə müəllif haqqı ödəmədən sayt və bloqlarınızda nəşr edə bilər və köçürüb çoxalda bilərsiniz."
Harun Yəhya əsərlərinin nəticəsi| Sayt haqqında | Açılış səhifəsi et | Favoritlərə əlavə et | RSS Xidməti
Bu saytda yayımlanan bütün materiallar sayta istinad edilərək qonorar ödənilmədən köçürülə və çoxaldıla bilər.
© Saytımızda və digər bütün Harun Yəhya əsərlərində mövcud olan hörmətli Adnan Oktara aid şəxsi fotoşəkillərin müəllif hüquqları Qlobal Nəşriyyat Ltd. şirkətinə aiddir. Qismən də olsa icazəsiz istifadə edilə bilməz və nəşr oluna bilməz.
© 1994 Harun Yəhya. www.harunyahya.org
page_top
iddialaracevap.blogspot.com ahirzamanfelaketleri.blogspot.com ingilizderindevleti.net